L. reuteri je probiotický kmeň, ktorý sa už od počiatku vyvíja spolu s ľuďmi, vďaka čomu sa prispôsobil svojmu hostiteľovi. L. reuteri je jedným z prvých bakteriálnych druhov, ktoré sa prirodzene ocitli v normálnej mikrobiálnej flóre novorodenca. Prípravky BioGaia s baktériami L. reuteri patria medzi vedecky najdôkladnejšie zdokumentované na svete s ohľadom na účinnosť a bezpečnosť. K dnešnému dňu bola účinnosť a bezpečnosť rôznych kmeňov L. reuteri spoločnosti BioGaia zdokumentovaná v 184 klinických štúdiách na 15 500 ľuďoch všetkých vekových kategórií. Výsledky boli publikované v 159 článkoch v rôznych vedeckých časopisoch (Február 2018). Prečítajte si viac o Limosilactobacillus reuteri.

L. reuteri Protectis je kmeň druhu Lactobacillus reuteri, ktorý bol testovaný na ľuďoch vo viac ako 137 klinických štúdiách. Používa sa vo produktoch ako sú detské kvapky a žuvacie tablety. Jeho vedecké označenie je L. reuteri DSM 17938.

Baktérie sú v nečinnom stave a sú aktivované a metabolicky úplne aktívne, keď prídu do kontaktu so slinami. Kým sa dostanú do žalúdka, môžu začať s kolonizáciou.

Produkty, ktoré obsahujú niekoľko kmeňov, nemusia mať nevyhnutne lepší účinok ako produkty s jedným kmeňom. Najdôležitejšie je, že klinická účinnosť toho kmeňa alebo kmeňov bola preukázaná v klinických štúdiách.

L. reuteri Prodentis je kombináciou dvoch kmeňov baktérií L. reuteri a používa sa v pastilkách a kvapkách BioGaia, zameraných na zdravie ústnej dutiny. Obsahuje tieto dva kmene, Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 a Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 5289.

Všetky komerčné kmene sú ľudského pôvodu, prirodzene kolonizujú ľudí a je preto pravedepodobnejšie, že budú mať skutočne pozitívny účinok na ľudské zdravie.

Názov BioGaia tvoria dve slová, Bio a Gaia. Bio znamená život a živé organizmy, prírodný, biologický výskum a ekologické systémy. Gaia je podľa gréckej mytológie bohyňa, stvoriteľka všetkého života, sestra Erosa a zosobnenie Zeme.

Detské kvapky Protectis predávané na Slovensku je potrebné uchovávať na suchom mieste pri izbovej teplote do 25 ° C.

Detské kvapky BioGaia Protectis by sa mali uchovávať na suchom mieste pri izbovej teplote do 25 ° C. Ak je však teplota v miestnosti vyššia ako 25 ° C, odporúčame vám, aby sa všetky kvapky skladovali v chladničke.
 

Vystavenie vysokým teplotám a/alebo vysokej vlhkosti urýchľuje degradáciu probiotických baktérií. Príliš dlhé vystavenie má za následok kratšiu životnosť skladovania produktu, avšak stále je bezpečné produkt užívať.

Detské kvapky BioGaia Protectis sa nesmú uchovávať v mrazničke. V mrazničke by olejová suspenzia stuhla a probiotické baktérie by boli vystavené vode. Tento proces by výrazne skrátil životnosť skladovania produktu.

Nie je podstatné, za akých podmienok sa tablety užívajú. Dôležitá je pravidelnosť užívania.

Nie je podstatné, či sa probiotické produkty BioGaia užívajú s jedlom alebo bez jedla. Dôležité je užívať ich na dennej báze a v tej časti dňa, ktorá vám vyhovuje.

Áno, kvapky je možné pridať do materského mlieka a/alebo umelého dojčenského mlieka. Jediný faktor, ktorý je potrebné pri pridávaní kvapiek do tekutín brať do úvahy, je teplota. Nepridávajte do tekutín s teplotou vyššou ako 37°C. Po pridaní do tekutín spotrebujte v ten istý deň.

a.    Pred každým použitím dobre potraste po dobu 10 sekúnd, aby sa bakteriálna kultúra zmiešala s olejom.
b.    Pri podávaní nakloňte fľašku a nakvapkajte kvapky na lyžicu.
c.    Užívajte 5 kvapiek jedenkrát denne.
Nepridávajte do horúcich nápojov ani jedla, pretože môže dôjsť k poškodeniu živých, aktívnych baktérií.
 

Odporúčaná denná dávka baktérií L. reuteri Protectis je 100 miliónov CFU (jednotiek tvoriacich kolóniu) alebo 10^8 CFU. Túto dávku dosiahnete užitím 1 tablety BioGaia Protectis alebo 5 kvapiek BioGaia Protectis kvapiek.

Nemala by byť pre dospelých vyššia? Odporúčaná dávka probiotík nezávisí od telesnej hmotnosti. Klinické štúdie spoločnosti BioGaia preukázali účinnosť rovnakej dávky u detí aj dospelých.

Na základe výsledkov klinických štúdií bola úroveň dávky 100 miliónov CFU/denne zvolená za bezpečnú a účinnú dávku baktérií L. reuteri Protectis. Zodpovedajúca dávka baktérií L. reuteri Prodentis a Gastrus je 200 miliónov CFU/denne.

Áno, keďže črevné hladiny sú ochudobnené už približne po týždni, ako produkt prestanete užívať. Rezidentná mikrobiálna flóra jednotlivca je relatívne stabilná a vďaka tomu vysoko odolná voči príchodu “nováčikov”. Dokonca aj indigénnu baktériu ako Lactobacillus reuteri je potrebné užívať na pravidelnej báze, keďže väčšinu ľudí v súčasnej spoločnosti baktéria Lactobacillus reuteri nekolonizovala počas raného detstva. Pravidelným užívaním probiotík BioGaia si udržiavate celkový denný príjem laktobacilov.

Je zložité odpovedať presne, pretože existuje veľa dôvodov na užívanie probiotických doplnkov a zloženie každej črevnej baktérie je jedinečné. Ak máte obavy ohľadom vášho zdravia alebo zdravia vášho dieťaťa, vždy sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

* V dôsledku regulácie nemôžeme spotrebiteľom komunikovať účinok našich produktov alebo im prezentovať ich zdravotné výhody. V Európe reguluje používanie výživových a zdravotných tvrdení Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a pre probiotiká v súčasnosti neexistujú žiadne schválené zdravotné tvrdenia.
 

Každá žuvacia tableta BioGaia obsahuje iba 1,1 (Kcal).

Tieto bodky nie sú nebezpečné a produkt môžete naďalej užívať. Tablety BioGaia obsahujú kyselinu askorbovú, ktorá je antioxidantom, ktorý prispieva k stabilite tabliet. Časom táto kyselina askorbová oxiduje a farba stmavne. Toto tmavnutie sa prejavuje malými “škvrnkami” na tablete.

Odporúčaná denná dávka baktérií L. reuteri Prodentis je 200 miliónov CFU alebo 2 x 10^8 CFU. Túto dávku dosiahnete užitím 1 pastilky BioGaia Prodentis.

Klinické štúdie preukázali, že detské kvapky BioGaia Protectis sú bezpečné pre novorodencov od prvého dňa života.

Bolo uskutočnených niekoľko štúdií o bezpečnosti, v ktorej boli zahrnutí novorodenci (vrátane predčasne narodených detí), malé deti, dospelí, starší ľudia a ľudia s kompromitovanou imunitou (vrátane HIV pozitívnych). V žiadnej z týchto štúdií nevykazoval L. reuteri Protectis žiadne vedľajšie účinky, aj keď podávané dávky značne prevyšovali úrovne, ktoré sú obsiahnuté v produktoch BioGaia. U niektorých jedincov bol zaznamenaný dočasný mierny nárast plynatosti.

Vačšina produktov BioGaia sú výživovým doplnkom, detské kvapky BioGaia ProTectis a perorálny rehydratačný roztok BioGaia ProTectis Plus sú dietetickou potravinou na osobitné medicínske účely a preto sú porovnateľné s jogurtom, pokiaľ ide o ich bezpečnosť. Naše produkty môžu byť užitočné v kombinácii napríklad s antibiotikami, pretože pomáhajú udržiavať vyváženú črevnú mikroflóru.

Produkty BioGaia neobsahujú alergény ako mlieko, lepok, vajcia, arašidy, stromové orechy, ryby, kôrovce, sója.

Tablety BioGaia Protectis môžu užívať pacienti, ktorí trpia alergiou na bielkovinu kravského mlieka a/alebo sú citliví na laktózu/lepok.

  1. Probiotická baktéria môže byť vypestovaná na rôznych druhoch médií.
  2. Kultúra L. reuteri Protectis, použitá v tabletách BioGaia Protectis je vypestovaná buď na odstredenom mlieku alebo na médiu založenom na jačmeni.
  3. Po produkcii sú baktérie zriedené s produktom.
  4. Analytické údaje v kultúre odhalili bielkovinu kravského mlieka, laktózu a lepok. Avšak v hotovom produkte nebola zistená bielkovina kravského mlieka, ani laktóza a hladina lepku je pod hodnotou limitu EU pre bezlepkové produkty.
  5. Probiotická baktéria môže byť vypestovaná na rôznych druhoch médií.
  6. Kultúra L. reuteri Protectis, použitá v kvapkách BioGaia Protectis je vypestovaná na médiu založenom na jačmeni, z tohto dôvodu kvapky neobsahujú laktózu, ani bielkovinu kravského mlieka.
  7. Po produkcii sú baktérie zriedené s produktom.
  8. Analytické údaje v probiotickej kultúre odhalili lepok, avšak v hotovom produkte je hladina lepku pod hodnotou limitu EU pre bezlepkové produkty.

Kvapky a tablety BioGaia neobsahujú bielkovinu kravského mlieka. Preto kvapky alebo tablety BioGaia môžu užívať aj ľudia s alergiou na bielkovinu kravského mlieka a ľudia konzumujúci bezmliečnu stravu.

Kultúra použitá v produkte je fermentovaná buď na odstredenom mlieku alebo na médiu založenom na jačmeni. Analytické údaje v kultúre odhalili bielkovinu kravského mlieka, laktózu a lepok. Avšak v hotovom produkte nebola zistená bielkovina kravského mlieka, ani laktóza a hladina lepku je pod hodnotou limitu EU pre bezlepkové produkty podľa Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EU) No 828/2014 (<20 mg/kg). Keďže nariadenia, týkajúce sa označovania alergénov v potravinách, sa môžu od krajiny ku krajine líšiť, je pri označovaní tohto produktu vždy potrebné brať do úvahy lokálne nariadenia.

Probiotiká sú dobré baktérie, ktoré sa nachádzajú v potravinách alebo doplnkoch. Definícia je „živé mikroorganizmy, ktoré pri podávaní v primeraných množstvách poskytujú hostiteľovi zdravotný prínos.“ (WHO / FAO, 2002). Dôležitými kritériami na to, aby sa kvalifikovali ako skutočné probiotiká, je to, že zdravotné prínosy by sa mali preukázať v klinických skúškach. Okrem toho musí probiotický prípravok obsahovať rovnaký bakteriálny kmeň (kmene) a rovnakú dávku, ako bola použitá v klinických skúškach. Prečítajte si viac o probiotikách.
 Prečítajte si viac o probiotikách.

Imunitný systém je tzv. rozptýlený orgán, ktorý sa z 80 % nacháza v oblasti tráviaceho traktu. Žije v ňom 400-500 rôznych druhov mikroorganizmov, ktoré sú súčasťou našej normálnej črevnej mikroflóry. Tá je prirodzenou súčasťou nášho tela už od útleho detstva. Tieto mikroorganizmy nás chránia pred pôsobením škodlivých bakterií a zabraňujú ich rozmnožovaniu a tým aj možnému vzniku chorôb. Väčšina týchto mikroorganizmov pocháza z rodiny Lactobacillus. Pozitivne účinky niektorých živých bakterií poznali a využívali ľudia odpradávna. Už po stáročia sú súčasťou takých potravín, ako je kyslá kapusta syry či jogurty. Potravinársky priemysel ich využíva aj dnes. Na začiatku 20. storočia sa odborníci začali sústrediť na vedecký výzkum laktobacilov v mliečnych prípravkoch a pracovali napríklad s druhom Lactobacillus acidophilus. Približne pred dvadsiatimi rokmi sa vedci s úspechom zamerali na skúmanie viacerých ďalších samostatných kmeňov baktérií. Dnes vďaka týmto objavom existujú vedecké dôkazy pozitivneho vplyvu živých, aktivnych bakterií na imunitný a tráviaci systém.

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré pri podávaní v primeraných množstvách poskytujú hostiteľovi zdravotný prínos. Prebiotiká sú nestráviteľné zložky potravy, ktoré stimulujú rast baktérií v tráviacom systéme spôsobmi, ktoré sú pre zdravie prospešné.

Rôzne prípravky obsahujú rôzne kmene baktérií. To znamená, že jeden prípravok s L. reuteri, napríklad L. reuteri NCIMB 30242, sa nerovná inému prípravku, ktorý obsahuje ďalší kmeň L. reuteri, napríklad L. reuteri DSM 17938. Preto je potrebné definovať a testovať baktérie v klinických štúdiách na úrovni jednotlivých kmeňov.

Prípravky, ktoré obsahujú niekoľko kmeňov baktérí, nemusia mať nevyhnutne lepší účinok ako prípravkyy s jedným kmeňom. Dôležité je, aby kmeň alebo kmene baktérí preukázali klinickú účinnosť v klinických štúdiách.

Contact

Napíšte nám správu
*povinné údaje