Dva systémy pracujúce ruka v ruke

Náš imunitný systém je jedným z najkomplexnejších systémov v našom tele a špecializuje sa na obranu. Môžeme ho rozdeliť na dva kooperujúce obranné mechanizmy, ktoré sú navzájom prepojené mnohými spôsobmi.

Nešpecifický imunitný systém nebojuje so špecifickými činiteľmi a nemá imunologickú pamäť, namiesto toho slúži viac ako univerzálnejší obranný systém. Na druhej strane špecifický imunitný systém sa vyvíja v priebehu rokov a časom si ukladá svoje poznatky o špecifických mikróboch v takzvanej „imunologickej pamäti“.

Nešpecifický imunitný systém: rýchly a širokospektrálny

Rodíme sa s nedotknutým obranným systémom, ktorý sa nazýva nešpecifický imunitný systém, známy aj ako vrodená imunita. Neustále nás chráni proti rozmanitému množstvu externých činiteľov, s ktorými prichádzame do kontaktu v každodennom živote.

Celý tento systém tvorí prvú obrannú líniu. Je vytvorený z prekážok, napr. kože a slizníc a buniek prvej odpovede, napr. NK buniek – prirodzených zabijákov – ktoré vyhľadávajú a ničia cudzie bunky rýchlo a bez rozdielu. Nešpecifický imunitný systém nemá imunologickú pamäť a tým poskytuje skôr univerzálnejšiu ochranu.

Špecifický imunitný systém: adaptívny a cielený

Máme aj obranný systém, ktorý sa vyvíja postupne v priebehu rokov tým, že telo je vystavované potenciálnym patogénom a učí sa, ako s nimi zaobchádzať. Tento je známy ako špecifický imunitný systém alebo získaná imunita.

T-lymfocyty a cytotoxické T-lymfocyty tvoria armádu buniek, ktoré sú trénované na zacielenie na špecifické mikróby na základe informácií uložených v takzvanej „imunologickej pamäti“. Táto zásobáreň informácií počas našich životov neustále rastie. V prípade nežiadúcej reakcie je vyvolaná imunitná odpoveď – vyslanie týchto imunitných buniek do boja s príčinou.

Úloha vitamínu D

Na rozdiel od iných vitamínov si vitamín D telo dokáže vyrobiť samé. Z tohto dôvodu sa nespráva ako väčšina vitamínov v našich telách, ale skôr ako hormón – látka, ktorá reguluje nevyhnutné fyziologické procesy.

ČÍTAŤ VIAC