Vedecký význam

BioGaia uznáva dôležitosť klinických skúšaní na stanovenie vlastností, ale hlavne bezpečnosti probiotík, používaných vo svojich výrobkoch.

Preto spoločnosť BioGaia uskutočnila početné klinické skúšania o používaní kmeňov Limosilactobacillus reuteri ako výživového doplnku. 
K dnešnému dňu bolo uskutočnených 217* klinických štúdií o ľudských kmeňoch L. reuteri spoločnosti BioGaia s približne 18000* jedincami všetkých vekových kategórií (72% detí). 
Limosilactobacillus reuteri sa ukázal ako účinný pri regulovaní bakteriálnej rovnováhy v čreve a úplne bezpečný pre deti i dospelých. Výsledky štúdií boli publikované v 194* článkoch v rôznych vedeckých časopisoch, čo svedčí o ich veľkom význame.

* aktualizácia november 2019

Nie všetky probiotiká sú rovnaké

Hoci sú dôležité, nie všetky baktérie označované ako probiotiká, sú rovnaké.

Z dostupných kmeňov probiotických baktérií patrí Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938) medzi tie najdôkladnejšie preskúmané, najmä u dojčiat a detí do troch rokov. Tento konkrétny kmeň bol testovaný v 152 ukončených klinických skúšaniach s približne 14 800 jedincami, z ktorých 66% tvorili deti. Použitie L. reuteri Protectis sa ukázalo ako úplne bezpečné, čo je obzvlášť dôležité pre rodičov, ktorí chcú dopĺňať výživu svojho dieťaťa. Publikovanie výsledkov štúdií vo viac ako 194 článkoch v odborných časopisoch je ďalším dôkazom významu probiotík medzi odborníkmi.

Podrobné informácie nájdete na web stránke BioGaia