<

Indikátor črevných ťažkostí

Črevnej nevoľnosti novorodencov (kolike) je možné zabrániť, no aj v prípade, že sa už príznaky objavili, je možné ich zvyčajne zmierniť. Použitím indikátora črevných ťažkostí sa dozviete potenciálnu úroveň rizika, či môže byť Vaše dieťa postihnuté črevným diskomfortom
Odpovedzte na otázky a kalkulačka vám poskytne výsledok!