<

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA


Záleží nám na bezpečnom a legitímnom spracúvaní Vašich osobných údajov. Preto Vás v súlade s ustanoveniami čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia ochrane údajov č.2016/679 (GDPR) informujeme o podmienkach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov v nasledovných dokumentoch:


V prípade, ak sú pre Vás vyššie uvedené informácie nedostatočné, môžete sa na nás kedykoľvek s dôverou obrátiť e-mailom, listom alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú uvedené v príslušných dokumentoch.