<

Vitamín D môže byť dôležitejší ako sme si mysleli

Úloha vitamínu D pri metabolizme vápnika a fosforu a jeho pozitívnom vplyve na tvorbu zdravých zubov a kostí je všeobecne známa a rokmi preverená. Vieme aj to, že vitamín D podporuje správnu funkciu imunitného systému, ktorý má okrem vplyvu na základné zdravie aj vplyv na psychickú pohodu.

Neprebádané funkcie vitamínu D
V poslednom období sa však v odborných medicínskych kruhoch začala venovať pozornosť aj širšiemu vplyvu vitamínu D a následkom jeho nedostatku na fungovanie ľudského tela a rozvoj rozvoj rôznych civilizačných chorôb. Vitamín D má vplyv na neuromuskulárne funkcie a má schopnosť chrániť pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Nedostatok vitamínu D
Zdá sa, že doteraz široko akceptované tvrdenie, že pre dostačnú úroveň vitamínu D postačí primeraný pobytu na slnku a preto nie je potrebné dopĺňanie vitamínu D potravou ani výživovými doplnkami, nie je správne. 
Viaceré klinické štúdie uvádzajú, že veľká časť populácie, zhruba 70 percent populácie trpí nedostatkom vitamínu D. Jeho deficit sa zistil nielen v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách. Platí to pre dospelých aj deti. A platí to bohužiaľ aj pre obyvateľstvo Slovenska. 
Je normálne, že počas zimy hladina vitamínu D klesá, ale nezvyšuje sa do normálu ani počas jari a leta, keď je slnečného svitu dostatok (vitamín D sa tvorí pri vystavení pokožky slnečným lúčom).

Problémom je to, že sa nedostatok vitamínu D veľkou mierou spolu podieľa na vzniku mnohých závažných ochorení. Lekári preto hovoria o nedostatku vitamínu D ako o novej epidémii.
Absencia vitamínu D spôsobuje rachitídu, jeho nedostatok participuje na vzniku a rozvoji mnohých ďalších chorôb postihujúcich takmer všetky funkcie organizmu. Vitamín D nutný na vývoj, rast a udržiavanie celkového zdravotného stavu organizmu od počiatku vývoja plodu až po koniec života.

Zdroje vitamínu D
Hlavným zdrojom vitamínu D je dostatočné vystavenie sa slnečnému svitu a prísunom stravy. Dostatočná denná dávka pre bežnú populáciu sa pohybuje medzi 800 až 3 000 IU za deň.

Vitamín D z potravín
Potraviny sú však schopné obvykle zabezpečiť len 5 – 10 % potreby vitamínu D. Obsahujú ho najmä morské ryby, menšie množstvo je v mäse, vaječnom žĺtku, tukoch, pečeni alebo mliečnych výrobkoch. V rastlinách sa takmer nenachádza, preto sa niektoré potraviny, napríklad cereálie, rastlinné tuky a mliečne výrobky vitamínom D umelo obohacujú.

Správny čas pre tvorbu vitamínu D zo slnka
Dominantný podiel prísunu vitamínu D do organizmu, u človeka až 90-percentný, je zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Pre jeho tvorbu však nestačí kedykoľvek počas dňa vybehnúť na pár minút na slnko, dôležitá je aj voľba správneho času. Miera schopnosti tela vytvárať vitamín D zo slnečného žiarenia závisí od mnohých faktorov, z ktorých niektoré, ako napríklad typ vašej pokožky, nemôžete ovplyvniť. Ovplyvniť však vieme to, kedy a ako dlho sa na slnku zdržíte a to najmä podľa indexu ultrafialového žiarenia. Tzv. UV index je jednotka používaná na meranie ultrafialového žiarenia a práve v spojitosti so spomínaným typom pokožky vďaka nemu môžete v letných mesiacoch ľahko zistiť, kedy a akým ochranným krémom by ste sa mali v daný deň podľa vašej pokožky natrieť. UV index dnes nájdete snáď v každej mobilnej aplikácii na predpoveď počasia. 

Dosiahnite optimálnu úroveň vitamínu D
V čo najväčšej miere konzumujte potravu s obsahom vitamínu D, pričom v zimných mesiacoch dopĺňajte jeho nedostatok pomocou prípravkov s jeho obsahom.Počas leta je to jednoduchšie, opaľujte sa. Na začiatku sezóny 20 a viac minút s opaľovacím krémom s nízkym UV faktorom, neskôr používajte krémy s faktorom 8 -10, počas plného leta s faktorom 15 a viac. Opaľujte sa 2 až 3 krát týždenne.
Počas 30 minútového slnenia sa dokáže organizmus vytvoriť 10 000 až 12 000 IU vitamínu D. 

Bohužiaľ v našej zemepisnej šírke slnečné žiarenie v období od septembra do marca UVB žiarenie takmer neobsahuje a preto sa vitamín D v tomto období netvorí. To je dôvod, prečo Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou úrovňou vitamínu D.